Skip to content

Toimintasuunnitelma

Toimintasuunnitelma 2020

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia paikkakunnan reserviläisten yhdyssiteenä sekä edistää ja kehittää toiminta-alueellaan maanpuolustustahdon hyväksi tehtävää työtä sekä reserviläistaitoja.
Tulevana toimintakautena yhdistyksen painopiste on ampumaharrastetoiminnassa. Reserviläistaitojen ylläpito ja elvyttäminen sekä veteraanien ja lottien perinteiden vaaliminen on edelleen tärkeä osa toimintaa.

Kokoukset
Sääntömääräisten kokouksien lisäksi toimikauden aikana järjestetään viisi jäsenille avointa johtokunnan kokousta.

Jäsenistö
Jäsenmäärää pyritään lisäämään tulevana toimikautena erilaisia tapahtumia järjestämällä ja ampumatoimintaa mainostamalla ja laajentamalla. Yhdistys tukee jäsenistöään osallistumalla järjestyksenvalvojan koulutuskuluihin ja korvaamalla ammuntojen osallistumis- ja materiaalikuluja sekä järjestämällä maksuttomia ammuntakursseja.

Tiedotus
Toiminnasta tiedotetaan Oriveden Sanomien ”seurat toimii”-palstalla. Lisätietoja toiminnasta saa johtokunnan jäseniltä ja Pirkan Viestistä. Yhdistyksen nettisivuja päivitetään entiseen tapaan.

TOIMINTA
Tammikuu
Jäsenkirjeen postitus
Tammisunnuntain seppelpartio, Oriveden kirkko

Helmikuu
Jäärata-ajot, Oriveden moottorikerho (säävaraus)

Maaliskuu
Pilkkikilpailut
Kevätkokous, Oriveden Suoja

Huhtikuu
Leiripirtin talkoot alkavat (lisätiedot yhdistyksen nettisivut)
Ammunnat alkavat (lisätiedot yhdistyksen nettisivut)

Toukokuu
Kaatuneitten muistopäivä lippupartiot, Oriveden kirkko
Prosentti-, pistooli-, SRA-ammunnat Holmassa Loilon ampuradalla
Talkoita Leiripirtillä

Kesäkuu
Ampumataito-/toimintapäivä Holmassa
Juhannusjuhla Leiripirtillä
Prosentti-, pistooli-, SRA-ammunnat Holmassa Loilon   ampuradalla
Kesätapahtumien järjestyksenvalvojatehtäviä
Talkoita Leiripirtillä

Heinäkuu
Prosentti-, pistooli-, SRA-ammunnat Holmassa Loilon   ampuradalla
Kesätapahtumien järjestyksenvalvojatehtäviä
Talkoita Leiripirtillä

Elokuu
Prosentti-, pistooli-, SRA-ammunnat Holmassa Loilon   ampuradalla
Kesätapahtumien järjestyksenvalvojatehtäviä
Talkoita Leiripirtillä

Syyskuu
Pistooliammuntakilpailut Holmassa Loilon ampumaradalla
Kivääri-, ja RK-ammuntakilpailut Holmassa Loilon ampumaradalla
SRA-ammuntakilpailut Holmassa Loilon ampuradalla

Lokakuu
Prosentti-, pistooli-, SRA-ammunnat Holmassa Loilon   ampuradalla
Syyskokous, Oriveden Suojalla

Joulukuu
Itsenäisyyspäivän kunniavartiot
Lipaskeräys veteraanien hyväksi
Jouluaaton kunniavartiot sankarihaudalla